5 השלבים לפתיחת חברה

0
1568

הדבר אשר מייחד חברה מכל שותפות אחרת או פתיחתו של עוסק מורשה, היא ההגדרה המשפטית שלה. חברה תהייה רשות אשר עומדת בפני עצמה מבחינה משפטית. קיימים מספר שלבים שיהיה עליכם לבצע לאחר שקיבלתם את ההחלטה על פתיחתה של חברה חדשה בבעלותכם.

הכנס ל5 השלבים לפתיחת חברה

סוג החברה

עליכם יהיה להחליט מה יהיה סוג החברה אותה אתם מקימים. ישנם מספר סוגי חברות, הסוג מגדיר למעשה את מידת האחריות הכספית של הבעלים במידה והדברים לא עלו יפה והחברה נקלעת לחובות.

ניסוח תקנון חברה

במסגרת ניסוח תקנון חברה יוגדרו, בין היתר, מה יהיה שמה של החברה, מי יהיו הדירקטורים המכהנים בה, מה תהייה מטרתה של החברה, סך הון המניות, מהם בעלי המניות ומה יהיו חובותיהם וזכויותיהם. חשוב לציין שתקנון חברה הוא מסמך אשר יכול להיות גלוי לכל דורש ויש לערוך אותו באמצעות עורך דין מסחרי מומחה.5 השלבים לפתיחת חברה

רישום החברה

כל חברה חייבת בהליך רישום אצל רשם החברות. תהליך הרישום מצריך הבאת מסמכים והצגתם אצל רשם החברות. טפסים אלו ניתן להשיג באינטרנט או במשרד רשם החברות. כנ"ל לגבי אופן הגשת המסמכים עצמם. כיום בעידן הדיגיטלי, ניתן לבצע רישום מקוון באמצעות האינטרנט. מומלץ לא לבצע תהליך זה באופן עצמאי. זהו תהליך בירוקרטי מעט מורכב ובעל חשיבות גבוהה. ההמלצה היא: חסכו מעצמכם טעויות מיותרות ופנו לעו"ד מומחה.

רשויות המס

לאחר שצלחתם את שלושת השלבים הראשונים והחברה כבר רשומה וקיימת, יהיה עליכם להירשם ברשויות המס שהן: ביטוח לאומי ומס הכנסה. לאחר תהליך הרישום כל חברה תקבל את מספר החברה הפרטית שלה, ואומר מס' הח.פ בקיצור. בעזרת מספר הח.פ תוכל החברה לפתוח תיקים תחילה בביטוח לאומי ולאחר מכן במס הכנסה לצורך ניהול תיקים על ידי רואה החשבון של החברה.

ניהול ספרים ועריכת דוחות שנתיים

על כל חברה בישראל חלה חובה של ניהול ספרים, כלומר על כל חברה חלה החובה להציג דוחות כספיים חודשיים ושנתיים . דוחות אלו יכילו את כל המידע הכספי בנוגע לפעילות החברה. עריכת דוחות אלו מתבצעת על יד רואה חשבון אשר מונה מטעם החברה. הדוחות השנתיים הם: המאזן, דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים, ושינויים בהון החברה.

ציינו בתחילה שהייחודיות של חברה היא בהגדרה המשפטית שלה, חברה היא ישות אשר משפטית עומדת בפני עצמה, כלומר החברה ובעלי המניות הם שני ישויות נפרדות. הגדרה זו למעשה מגנה מבחינה משפטית וכלכלית על בעלי המניות .