הפטר בפשיטת רגל

0
2229
הפטר בפשיטת רגל

הפטר בפשיטת רגל ניתן על ידי בית המשפט

צו הפטר בפשיטת רגל הוא צו הניתן על ידי בית המשפט והוא את אקורד הסיום של הליך פשיטת הרגל של אדם או בעל הפטר בפשיטת רגלמניות בחברה שעסקיו קרסו והגיע מחוסר ברירה למצב של פשיטת רגל.
עורך הדין של החייב מגיש בקשה לבית המשפט, לקבלת צו זה.
מטרת הצו לתת לאזרח את השקט הנפשי על ידי סגירת תיק זה והאפשרות לפתיחת דף חדש בחייו אחרי תקופה קשה מבחינה כלכלית ונפשית.

בתהליך פשיטת הרגל שילם החייב את חובותיו לנושים השונים.
בנקים עובדים וספקים שונים על פי הכרעת בית המשפט וההוצאה לפועל ועל פי אפשרויותיו הפיננסיות, כלומר חסכונות שהיו לו, נכסים שמומשו וכו'.
המנהל המיוחד שמונה על ידי כונס הנכסים הרשמי טיפל בכל ההתנהלות הזו עד לסיומה.
הוא זה שניתב את גובה החובות ששולמו, את מועדי העברתם לגורמים השונים על פי סדר הקדימות שנקבע על ידי בית המשפט.
אחת ממטרות החוק במקרים של פשיטת רגל, היא גם להגן על הנושים, במיוחד על ספקים שספגו מכה כספית קשה עקב אי קבלת הכספים, הבור הזה ידרדר גם את מצבם הכספי וכדור השלג המתגלגל עלול להפיל גם את העק שלהם ולהביאם לקריסה כלכלית גם כן.

החלטת בית המשפט בעת הפטר פשיטת רגל

אם בית המשפט השתכנע על ידי עורך הדין פשיטת רגל שהחייב לא יכול לשלם כספים נוספים, גם אם קיימים חובות לגורמים הללו, כיוון שאין לו כספים נוספים ולא נותרו נכסים למכירה, הוא מאשר לתת לחייב צו הפטר בפשיטת רגל מוחלט המסיים את הליך פשיטת הרגל.
הצו פוטר אותו מהחובות שנותרו, בדרך כלל גם עקב העובדה כי פעל בתום לב.
כונס הנכסים מביע אף הוא את חוות דעתו ואם גם הוא השתכנע כי תמו לחייב כל האפשרויות הפיננסיות לתשלום חובותיו, גם הוא מאשר את מתן הצו.
קיימים מקרים שבהם בית המשפט אינו מאשר את מתן הצו עקב התנהלותו של החייב בעת ניהול עסקיו, כמו לדוגמה לקח סיכונים מיותרים, לא הקדיש מחשבה פיננסית מעמיקה לכל צעד עסקי שביצע, עבירות פליליות וכל מידע נוסף שקיבל בית המשפט במהלך הדיונים על התיק, הן ממסמכים והן מעדויות של אנשים שהיו אתו בקשרי מסחר.

אפשרות נוספת היא להיענות רק באופן חלקי לבקשת עורך דין פשיטת רגל ולאשר מתן אישור לצו הפטר בפשיטת רגל אך לא באופן מידי אלא לאחר פרק זמן נוסף שייקבע על פי שיקול דעתו של בית המשפט.
גם אם אושר הצו, סוג מסוים של חובות מוגדר כחובות שלא ניתנים לביטול גם על ידי צו ההפטר בפשיטת רגל, לדוגמה תשלומי מזונות לאישה ולילדים, תשלומים לרשויות המיסים, קנסות, פעולות שבוצעו במרמה וגררו חובות ועוד.
אם הנושים או חלק מהם מתנגדים למתן צו ההפטר, זכותם להגיש ערעור להית המשפט שידון בסוגיה זו על פי הנתונים הקיימים בידיו.
במקרה כזה, עורך הדין פשיטת הרגל יכין את המסמכים הרלוונטיים ויעשה כל שניתן כדי שהצו יאושר.

במקרה של פשיטת רגל אנו ממליצים לכם להתייעץ עם עורך דין מומחה לפשיטת רגל