פרישה מוקדמת

פרישה מוקדמת

גיל פרישה מוקדמת הוא זה שבו אדם זכאי בתנאים מסוימים לקבל גמלה, גם אם טרם הגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק. בישראל עומד גיל הפרישה המוקדמת על 60 לגברים ונשים, לעומת גיל פרישה רגיל של 67 אצל גברים ו-62 אצל נשים.
בנוסף, לפי החוק בישראל ניתן לצאת לפרישה מוקדמת רק כל עוד המעביד מסכים לשאת בעלויות הנובעות מכך.

ההבחנה בין סוגים שונים של פרישה מוקדמת מעבודה מוגדרת בחוק הפרישה משנת 2004.
לפי החוק קיימים הבדלים בין התנאים לגיל הפרישה, גיל הפרישה המוקדמת וגיל פרישת חובה.
לצורך השוואה, בגיל פרישת חובה אדם חייב לפרוש מעבודתו בשל גילו.
כאן הגיל המשותף לגברים ונשים הוא 67 והוא תקף בשורה ארוכה של ענפים.

כך תדעו האם אתם זכאים עבור פרישה מוקדמת

רק במקרים מסוימים זכאים עובדים בני 60 ומעלה לבצע פרישה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה מופחתת. פרישה מוקדמת
הפנסיה ניתנת בכל מקרה בכפוף לזכויות שנצברו והוראות הפנסיה הקבועות בחוק, אך יש פרמטרים שאליהם כדאי להתייחס על מנת לדעת מי בכלל זכאי לפרישה מוקדמת.
אפשר להתייעץ עם המעסיק בהקשר הזה או ליצור קשר עם ארגוני סיוע אובייקטיביים.
לאחר מכן יש למלא טופס 161א של רשות המיסים בישראל ולמסור את הודעת העובד עקב פרישה מעבודה ישירות למעביד.

נשים שנולדו עד אפריל 1955 זכאיות לפרישה מוקדמת רק בהתאם לחודש הלידה הספציפי שלהן.
כך לדוגמא, נשים שנולדו ממאי עד דצמבר 1951 יכולות לצאת לפרישה מוקדמת בגיל 58, בעוד נשים שנולדו בינואר עד אוגוסט 2002 יכולות לעשות זאת בגיל 58 ו-4 חודשים.
נשים שנולדו מספטמבר 1952 עד אפריל 1953 זכאיות לפרישה מוקדמת בגיל 58 ו-8 חודשים, נשים שנולדו במאי עד דצמבר 1953 זכאיות לפרישה מוקדמת בגיל 59 ונשים שנולדו מינואר עד אוגוסט 1954 זכאים לפרוש בגיל 59 ו-4 חודשים.
לבסוף, נשים שנולדו מספטמבר 1954 עד אפריל 1955 יכולות לצאת לפרישה מוקדמת בגיל 59 ו-8 חודשים.

כדאי להיערך למשמעות הכלכלית והפרקטית של פרישה מוקדמת מהעבודה.
יש להתייחס לשינוי בתעסוקה, ברמת ההכנסות ובסגנון החיים.